Biuletyn Informacji Publicznej  Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty i Wychowania 
Informator
Dane
Status prawny
Informacje bieżące
Kierownictwo
Dyrektor
Główna Księgowa
Zasady funkcjonowania
Statut
Struktura organizacyjna
Regulamin
Ewidencje i rejestry
Mienie jednostki
Budżet
Zakres działania
Inne
Zarządzenia
Przetargi
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian (archiwalny)
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje bieżące strona główna 
Informacje bieżące
Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2016/2017 

Informacja na temat wyprawki szkolnej 2016/2017

Zarządzenie Nr 49/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 28 lipca 2016r.

Wniosek

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 5 lipca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

 
Informację dodano 2016-07-28 12:08:36, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2016/2017 

Wyprawka szkolna

Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów

Projekt Uchwały Rady Ministrów

Załącznik do Uchwały Rady Ministrów

 
Informację dodano 2016-06-24 10:06:31, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Ogłoszenie w sprawie stypendium szkolnego 2015/2016
Informację dodano 2016-04-12 09:41:07, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Informacja o dniu wolnym od pracy
Informację dodano 2015-12-16 11:10:09, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Zmiana kryterium dochodowego - stypendia szkolne
Informację dodano 2015-09-01 13:36:16, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego
Informację dodano 2015-08-13 12:44:36, wprowadzający: Waldemar Wójcik
 
 Podstawowe informacje dotyczące zasad udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym,w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Połaniec w roku szkolnym 2015/2016.
Informację dodano 2015-08-13 12:36:20, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Zarządzenie Nr 48/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. - "Wyprawka szkolna"
Informację dodano 2015-07-10 11:48:53, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec
 
 Załącznik Nr 2 - wyprawka szkolna 2015/2016
Informację dodano 2015-07-10 11:44:37, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Załącznik Nr 1 - wyprawka szkolna 2015/2016
Informację dodano 2015-07-10 11:43:55, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Rozporządzenie Rady MInistrów z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
Informację dodano 2015-07-10 11:42:27, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Prezes Rady Ministrów
 
 Wyprawka szkolna 2015/2016
Informację dodano 2015-07-10 11:39:11, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Informacja dotycząca wyprawki szkolnej na rok szkolny 2015/2016
Informację dodano 2015-06-09 13:06:07, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Zarządzenie nr 24/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 04 maja 2015r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszczy przy ul. Szkolnej 2
Informację dodano 2015-05-11 08:39:13, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jacek Tarnowski - Burmistrz MiG Połaniec
 
 Ogłoszenie w sprawie stypendium szkolnego 2014/2015
Informację zaktualizowano 2015-04-09 07:45:15, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Informacja o wynikach naboru w Żłobku w Połańcu "Kraina Malucha" na stanowisko - Księgowa
Informację dodano 2014-12-12 12:52:54, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Anna Kaniszewska
 
 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze - KSIĘGOWA w żłobku w Połańcu "Kraina Malucha"
Informację dodano 2014-12-11 09:32:17, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Anna Kaniszewska
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze - KSIĘGOWA Żłobka w Połańcu 1/4
etatu 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Zarządzenie Nr 2/2014 Dyrektora Żłobka w Połancu "Kraina Malucha" z dnia 24.11.2014r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze.

Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 
Informację dodano 2014-11-28 12:22:57, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Anna Kaniszewska
 
 Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego
Informację dodano 2014-08-26 09:59:33, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Podstawowe informację dotyczące zasad udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Połaniec w roku szkolnym 2014/2015
Informację dodano 2014-08-26 09:49:46, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2014/2015 

Informacja dotycząca wyprawki szkolnej

Załącznik Nr 1 - wniosek o przyznanie pomocy

Załącznik Nr 2 - wniosek o przyznanie pomocy (uczniowie niepełnosprawni)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014r.

Uchwała Nr 144/2014 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014r.

 
Informację dodano 2014-08-06 10:47:56, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Informacja - Wyprawka szkolna na rok szkolny 2014/2015
Informację zaktualizowano 2014-06-12 07:50:07, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Informacja - stypendia szkolne 2013-2014
Informację dodano 2014-04-11 10:03:25, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO/ZASIŁKU SZKOLNEGO
Informację dodano 2013-08-22 11:34:43, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM, W FORMIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH, DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
Informację dodano 2013-08-22 11:31:54, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Załącznik Nr 2 - wyprawka szkolna 2013r.
Informację dodano 2013-07-24 08:06:58, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Załącznik Nr 1 - wyprawka szkolna 2013r.
Informację dodano 2013-07-24 08:05:54, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Uchwała Nr 125/2013 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. - "Wyprawka szkolna"
Informację dodano 2013-07-24 08:04:41, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Rada Ministrów
 
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych.
Informację dodano 2013-07-24 08:01:08, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Rada Ministrów
 
 Zarządzenie Nr 37/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 22 lipca 2013r.
Informację dodano 2013-07-24 07:58:24, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec
 
 Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2013/2014
Informację dodano 2013-07-24 07:56:37, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Relacja z realizacji projektu pn. "Sięgnij po sukces - zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych w gminie Połańie"
Informację zaktualizowano 2013-02-19 15:30:20, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Sylwia Witecka
 
 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Połaniec za rok szkolny 2011/2012
Informację dodano 2012-10-30 11:47:48, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Informacja dotycząca realizacji projektu pn. "Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Połaniec". Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Informację dodano 2012-09-17 11:36:42, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM, W FORMIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH, DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC
Informację dodano 2012-09-04 12:46:39, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Informacja na temat realizacji projektu systemowego pn. Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Połaniec w latach 2011-2013. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Informację dodano 2012-08-17 14:26:20, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Informacja w sprawie obsadzenia stanowiska urzędniczego
Informację dodano 2012-08-07 15:48:23, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Informacja na temat podpisania umów na realizację dwóch projektów pn. "Sięgnij po sukces - zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych w gminie Połaniec" oraz "Dziś nauka, jutro sukces" dofinansowanych w ramach PO KL współfinansowanych ze środków EFS Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2
Informację dodano 2012-08-06 11:54:15, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Joanna Pietras
 
 Informacja o wyniku naboru
Informację dodano 2012-07-30 15:40:21, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Informacja o wyniku naboru
Informację dodano 2012-07-30 15:39:08, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Infirmacja o wyniku naboru
Informację dodano 2012-07-30 15:37:48, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Informacja o wyniku naboru
Informację dodano 2012-07-30 15:36:28, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Lista Nr 4 kandydatów spełniających wymagania formalne
Informację dodano 2012-07-27 15:27:19, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Lista Nr 3 kandydatów spełniających wymagania formalne
Informację dodano 2012-07-27 15:26:53, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Lista Nr 2 kandydatów spełniających wymagania formalne
Informację dodano 2012-07-27 15:26:24, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Lista Nr 1 kandydatów spełniających wymagania formalne
Informację dodano 2012-07-27 15:25:37, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Zarządzenie Nr 49/2012 Burmistrza MiG Połaniec z dnia 16.07.2012r.
Informację dodano 2012-07-18 13:30:00, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Burmistrz MiG Połaniec
 
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.06.2012r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
Informację dodano 2012-07-18 13:28:09, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Prezes Rady Ministrów RP
 
 Oświadczenie ad. 5
Informację dodano 2012-07-16 15:33:42, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Oświadczenie ad. 4
Informację dodano 2012-07-16 15:32:49, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Oświadczenie ad.1
Informację dodano 2012-07-16 15:30:08, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Ogłoszenie Nr 4/2012 z dnia 16.07.2012r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Informację dodano 2012-07-16 15:27:53, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Ogłoszenie Nr 3/2012 z dnia 16.07.2012r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Informację dodano 2012-07-16 15:26:38, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Ogłoszenie Nr 2/2012 z dnia 16.07.2012r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Informację dodano 2012-07-16 15:25:33, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Ogłoszenie Nr 1/2012 z dnia 16.07.2012r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Informację dodano 2012-07-16 15:24:12, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2012 - 2013 

Pismo przewodnie dotyczące wyprawki szkolnej

Wniosek nr 1

Wniosek Nr 2

 
Informację dodano 2012-06-29 11:48:33, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Komunikat w sprawie wypłaty zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2011r.
Informację dodano 2011-11-10 10:25:25, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Komunikat dla rodziców dzieci i uczniów szkół i przedszkoli z terenu miasta i gminy Połaniec w sprawie rządowego programu pomocy w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2011r.
Informację dodano 2011-09-06 14:12:44, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Informacja w sprawie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2011/2012
Informację dodano 2011-08-19 10:20:46, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Komunikat dla rodziców w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. "Wyprawka szkolna"
Informację dodano 2011-08-19 08:52:59, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Komunikat dla rodziców w sprawie wyprawki szkolnej na rok szkolny 2011/2012
Informację dodano 2011-06-14 12:19:41, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Informacja dla rodziców w sprawie decyzji na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym
Informację dodano 2011-03-16 09:57:39, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Informacja o stypendiach szkolnych o charakterze socjalnym na rok szkolny 2010/2011
Informację dodano 2010-08-24 14:09:53, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Komunikat dla rodziców w sprawie wyprawki szkolnej na rok szkolny 2010/11 i wypraki powodziowej
Informację dodano 2010-06-15 11:45:58, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Kolonie dla ucniów poszkodowanych powodzią
Informację dodano 2010-05-28 09:09:00, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego w ramach pilotażowego programu "Uczeń na wsi"
Informację dodano 2009-09-22 12:37:13, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Informacja w sprawie przyznawania stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym na rok szkolny 2009/2010
Informację dodano 2009-07-21 11:29:25, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
Informacja dla rodziców w sprawie wyprawki
szkolnej na rok szkolny 2009/2010 
 Wyprawka na rok szkolny 2009/2010
Informację zaktualizowano 2009-06-17 13:53:46, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
Informacja w sprawie stypendiów szkolnych 

 Komunikat w sprawie odbioru dodatkowych decyzji na stypendia - grudzień 2008r.
Informację dodano 2008-11-24 12:25:05, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
Obowiązek szkolny 

Obowiązek szkolny, zadania organu prowadzącego i obowiązki rodziców

 
Informację zaktualizowano 2009-02-18 12:21:42, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
Informacja w sprawie stypendiów szkolnych 

Terminy i zasady składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2008/2009

 
Informację zaktualizowano 2009-02-18 12:21:59, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
UCZEŃ NA WSI - program PFRON 

Informacja dla zainteresowanych rodziców programem PFRON "Uczeń na wsi"

 
Informację zaktualizowano 2009-02-18 12:22:13, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
Informacja dla rodziców w sprawie wyprawki
szkolnej na rok szkolny 2008/2009 
 Wyprawka_szkolna-2008_2009.doc
Informację zaktualizowano 2009-02-18 12:22:27, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
wersja do druku