Biuletyn Informacji Publicznej  Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty i Wychowania 
Informator
Dane
Status prawny
Informacje bieżące
Kierownictwo
Dyrektor
Główna Księgowa
Zasady funkcjonowania
Statut
Struktura organizacyjna
Regulamin
Ewidencje i rejestry
Mienie jednostki
Budżet
Zakres działania
Inne
Zarządzenia
Przetargi
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian (archiwalny)
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Struktura organizacyjna strona główna 
Struktura organizacyjna
 

Schemat organizacyjny - załącznik Nr 1

Dyrektor

Główny Księgowy

Schemat organizacyjny - załącznik Nr 2

Starszy Inspektor do spraw księgowości budżetowej

Starszy Inspektor do spraw analityki i analizy wydatków

Starszy Inspektor do spraw likwidatury i obsługi kasowej

Starszy Inspektor do spraw rozliczeń materiałowych i ubezpieczeń społecznych

Starszy Inspektor do spraw płac

Starszy Inspektor nadzoru inwestorskiego, zaopatrzenia i remontów

Konserwator

Kierowca

 
Informację zaktualizowano 2007-11-28 10:54:19, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Waldemar Wójcik
wersja do druku