zeaoiw.bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty i Wychowania 
Informacje bieżące strona główna 
Informacje bieżące
Informacja dla rodziców w sprawie wyprawki
szkolnej na rok szkolny 2008/2009 
 Wyprawka_szkolna-2008_2009.doc
Informację zaktualizowano 2009-02-18 12:22:27, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
UCZEŃ NA WSI - program PFRON 

Informacja dla zainteresowanych rodziców programem PFRON "Uczeń na wsi"

 
Informację zaktualizowano 2009-02-18 12:22:13, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
Informacja w sprawie stypendiów szkolnych 

Terminy i zasady składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2008/2009

 
Informację zaktualizowano 2009-02-18 12:21:59, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
Obowiązek szkolny 

Obowiązek szkolny, zadania organu prowadzącego i obowiązki rodziców

 
Informację zaktualizowano 2009-02-18 12:21:42, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
Informacja w sprawie stypendiów szkolnych 

 Komunikat w sprawie odbioru dodatkowych decyzji na stypendia - grudzień 2008r.
Informację dodano 2008-11-24 12:25:05, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
Informacja dla rodziców w sprawie wyprawki
szkolnej na rok szkolny 2009/2010 
 Wyprawka na rok szkolny 2009/2010
Informację zaktualizowano 2009-06-17 13:53:46, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Informacja w sprawie przyznawania stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym na rok szkolny 2009/2010
Informację dodano 2009-07-21 11:29:25, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego w ramach pilotażowego programu "Uczeń na wsi"
Informację dodano 2009-09-22 12:37:13, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Kolonie dla ucniów poszkodowanych powodzią
Informację dodano 2010-05-28 09:09:00, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Komunikat dla rodziców w sprawie wyprawki szkolnej na rok szkolny 2010/11 i wypraki powodziowej
Informację dodano 2010-06-15 11:45:58, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Informacja o stypendiach szkolnych o charakterze socjalnym na rok szkolny 2010/2011
Informację dodano 2010-08-24 14:09:53, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Informacja dla rodziców w sprawie decyzji na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym
Informację dodano 2011-03-16 09:57:39, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Komunikat dla rodziców w sprawie wyprawki szkolnej na rok szkolny 2011/2012
Informację dodano 2011-06-14 12:19:41, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Komunikat dla rodziców w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. "Wyprawka szkolna"
Informację dodano 2011-08-19 08:52:59, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Informacja w sprawie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2011/2012
Informację dodano 2011-08-19 10:20:46, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Komunikat dla rodziców dzieci i uczniów szkół i przedszkoli z terenu miasta i gminy Połaniec w sprawie rządowego programu pomocy w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2011r.
Informację dodano 2011-09-06 14:12:44, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Komunikat w sprawie wypłaty zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2011r.
Informację dodano 2011-11-10 10:25:25, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2012 - 2013 

Pismo przewodnie dotyczące wyprawki szkolnej

Wniosek nr 1

Wniosek Nr 2

 
Informację dodano 2012-06-29 11:48:33, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Ogłoszenie Nr 1/2012 z dnia 16.07.2012r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Informację dodano 2012-07-16 15:24:12, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Ogłoszenie Nr 2/2012 z dnia 16.07.2012r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Informację dodano 2012-07-16 15:25:33, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Ogłoszenie Nr 3/2012 z dnia 16.07.2012r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Informację dodano 2012-07-16 15:26:38, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Ogłoszenie Nr 4/2012 z dnia 16.07.2012r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Informację dodano 2012-07-16 15:27:53, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Oświadczenie ad.1
Informację dodano 2012-07-16 15:30:08, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Oświadczenie ad. 4
Informację dodano 2012-07-16 15:32:49, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Oświadczenie ad. 5
Informację dodano 2012-07-16 15:33:42, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.06.2012r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
Informację dodano 2012-07-18 13:28:09, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Prezes Rady Ministrów RP
 
 Zarządzenie Nr 49/2012 Burmistrza MiG Połaniec z dnia 16.07.2012r.
Informację dodano 2012-07-18 13:30:00, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Burmistrz MiG Połaniec
 
 Lista Nr 1 kandydatów spełniających wymagania formalne
Informację dodano 2012-07-27 15:25:37, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Lista Nr 2 kandydatów spełniających wymagania formalne
Informację dodano 2012-07-27 15:26:24, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Lista Nr 3 kandydatów spełniających wymagania formalne
Informację dodano 2012-07-27 15:26:53, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Lista Nr 4 kandydatów spełniających wymagania formalne
Informację dodano 2012-07-27 15:27:19, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Informacja o wyniku naboru
Informację dodano 2012-07-30 15:36:28, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Infirmacja o wyniku naboru
Informację dodano 2012-07-30 15:37:48, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Informacja o wyniku naboru
Informację dodano 2012-07-30 15:39:08, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Informacja o wyniku naboru
Informację dodano 2012-07-30 15:40:21, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Informacja na temat podpisania umów na realizację dwóch projektów pn. "Sięgnij po sukces - zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych w gminie Połaniec" oraz "Dziś nauka, jutro sukces" dofinansowanych w ramach PO KL współfinansowanych ze środków EFS Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2
Informację dodano 2012-08-06 11:54:15, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Joanna Pietras
 
 Informacja w sprawie obsadzenia stanowiska urzędniczego
Informację dodano 2012-08-07 15:48:23, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Informacja na temat realizacji projektu systemowego pn. Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Połaniec w latach 2011-2013. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Informację dodano 2012-08-17 14:26:20, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM, W FORMIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH, DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC
Informację dodano 2012-09-04 12:46:39, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Informacja dotycząca realizacji projektu pn. "Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Połaniec". Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Informację dodano 2012-09-17 11:36:42, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Połaniec za rok szkolny 2011/2012
Informację dodano 2012-10-30 11:47:48, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Relacja z realizacji projektu pn. "Sięgnij po sukces - zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych w gminie Połańie"
Informację zaktualizowano 2013-02-19 15:30:20, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Sylwia Witecka
 
 Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2013/2014
Informację dodano 2013-07-24 07:56:37, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Zarządzenie Nr 37/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 22 lipca 2013r.
Informację dodano 2013-07-24 07:58:24, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec
 
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych.
Informację dodano 2013-07-24 08:01:08, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Rada Ministrów
 
 Uchwała Nr 125/2013 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. - "Wyprawka szkolna"
Informację dodano 2013-07-24 08:04:41, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Rada Ministrów
 
 Załącznik Nr 1 - wyprawka szkolna 2013r.
Informację dodano 2013-07-24 08:05:54, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Załącznik Nr 2 - wyprawka szkolna 2013r.
Informację dodano 2013-07-24 08:06:58, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM, W FORMIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH, DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
Informację dodano 2013-08-22 11:31:54, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO/ZASIŁKU SZKOLNEGO
Informację dodano 2013-08-22 11:34:43, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Informacja - stypendia szkolne 2013-2014
Informację dodano 2014-04-11 10:03:25, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Informacja - Wyprawka szkolna na rok szkolny 2014/2015
Informację zaktualizowano 2014-06-12 07:50:07, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2014/2015 

Informacja dotycząca wyprawki szkolnej

Załącznik Nr 1 - wniosek o przyznanie pomocy

Załącznik Nr 2 - wniosek o przyznanie pomocy (uczniowie niepełnosprawni)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014r.

Uchwała Nr 144/2014 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014r.

 
Informację dodano 2014-08-06 10:47:56, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Podstawowe informację dotyczące zasad udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Połaniec w roku szkolnym 2014/2015
Informację dodano 2014-08-26 09:49:46, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego
Informację dodano 2014-08-26 09:59:33, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze - KSIĘGOWA Żłobka w Połańcu 1/4
etatu 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Zarządzenie Nr 2/2014 Dyrektora Żłobka w Połancu "Kraina Malucha" z dnia 24.11.2014r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze.

Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 
Informację dodano 2014-11-28 12:22:57, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Anna Kaniszewska
 
 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze - KSIĘGOWA w żłobku w Połańcu "Kraina Malucha"
Informację dodano 2014-12-11 09:32:17, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Anna Kaniszewska
 
 Informacja o wynikach naboru w Żłobku w Połańcu "Kraina Malucha" na stanowisko - Księgowa
Informację dodano 2014-12-12 12:52:54, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Anna Kaniszewska
 
 Ogłoszenie w sprawie stypendium szkolnego 2014/2015
Informację zaktualizowano 2015-04-09 07:45:15, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Zarządzenie nr 24/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 04 maja 2015r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszczy przy ul. Szkolnej 2
Informację dodano 2015-05-11 08:39:13, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jacek Tarnowski - Burmistrz MiG Połaniec
 
 Informacja dotycząca wyprawki szkolnej na rok szkolny 2015/2016
Informację dodano 2015-06-09 13:06:07, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Wyprawka szkolna 2015/2016
Informację dodano 2015-07-10 11:39:11, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Rozporządzenie Rady MInistrów z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
Informację dodano 2015-07-10 11:42:27, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Prezes Rady Ministrów
 
 Załącznik Nr 1 - wyprawka szkolna 2015/2016
Informację dodano 2015-07-10 11:43:55, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Załącznik Nr 2 - wyprawka szkolna 2015/2016
Informację dodano 2015-07-10 11:44:37, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Zarządzenie Nr 48/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. - "Wyprawka szkolna"
Informację dodano 2015-07-10 11:48:53, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec
 
 Podstawowe informacje dotyczące zasad udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym,w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Połaniec w roku szkolnym 2015/2016.
Informację dodano 2015-08-13 12:36:20, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego
Informację dodano 2015-08-13 12:44:36, wprowadzający: Waldemar Wójcik
 
 Zmiana kryterium dochodowego - stypendia szkolne
Informację dodano 2015-09-01 13:36:16, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Informacja o dniu wolnym od pracy
Informację dodano 2015-12-16 11:10:09, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
 
 Ogłoszenie w sprawie stypendium szkolnego 2015/2016
Informację dodano 2016-04-12 09:41:07, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2016/2017 

Wyprawka szkolna

Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów

Projekt Uchwały Rady Ministrów

Załącznik do Uchwały Rady Ministrów

 
Informację dodano 2016-06-24 10:06:31, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2016/2017 

Informacja na temat wyprawki szkolnej 2016/2017

Zarządzenie Nr 49/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 28 lipca 2016r.

Wniosek

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 5 lipca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

 
Informację dodano 2016-07-28 12:08:36, wprowadzający: Waldemar Wójcik, autor: Jadwiga Krala
  Biuletyn Informacji Publicznej - zeaoiw.bip.umig.polaniec.pl